Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in statističnih meritev, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih
Študentska organizacija Slovenije
Študij

Študij

Študij je temeljna dejavnost vsakega študenta, zato je prav, da se o poteku študija, svojih pravicah in dolžnostih vsaj osnovno seznani. Nekaj informacij ponujamo v nadaljevanju, dostopne pa so tudi na številnih študentskih spletnih straneh, domačih straneh visokošolskih zavodov in številnih forumih, kjer lahko izkušnje delite s kolegi, a previdno: informacije s forumov niso vedno preverjene in zanesljive, zato jih raje preverite pri uradnih virih.

Kje lahko študiram?

Visokošolski zavodi: so univerze (ki jih sestavljajo fakultete in akademije – članice) in samostojni visokošolski zavodi, ki niso del univerz, delujejo pa kot visoke strokovne šole ali samostojne fakultete. V Sloveniji imamo 5 univerz (od tega 3 javne) in okoli 40 samostojnih visokošolskih zavodov.

Seznam zavodov in programov, kjer lahko pridodobite javno veljavno izobrazbo, se nahaja tukaj.

Višje strokovne šole: so poseben del terciarnega izobraževanja, kjer potekajo dvoletni študijski programi, ki izobražujejo za poklicne standarde. Po načinu študija se višje šole precej razlikujejo od visokošolskih zavodov, imajo pa tudi študenti teh šol status študenta in vse pravice, ki od tam izhajajo.


Vse podatke, povezane z vpisom in možnostmi študija, najdeš v vsakoletnem »Razpisu za vpis«.

Kako lahko študiram - predstavitev posameznih stopenj:

1. DODIPLOMSKI ŠTUDIJ (1. stopnja)

o    Visokošolski strokovni študij (1. stopnja VS): traja 3 leta, vsak letnik pa je ovrednoten s 60 ETCS točkami (kreditne točke). Za vsako točko naj bi študent opravil med 25 in 30 ur dela, točke pa niso povezane z oceno, ki jo študent doseže ob preizkusu znanja. Študenti v času študija praviloma opravljajo tudi študijsko prakso pri delodajalcu. Več informacij o programih in vpisnih pogojih najdeš v »Razpisu za vpis« in na želenem visokošolskem zavodu.

o    Univerzitetni študij (1. stopnja UNI): traja 3 ali 4 leta (odvisno od programa), vsak letnik pa je ovrednoten s 60 ETCS točkami (kreditne točke). Za vsako točko naj bi študent opravil med 25 in 30 ur dela, točke pa niso povezane z oceno, ki jo študent doseže ob preizkusu znanja. Več informacij o programih in vpisnih pogojih najdeš v »Razpisu za vpis« in na želenem visokošolskem zavodu.

2. PODIPLOMSKI ŠTUDIJ (2. IN 3. STOPNJA)

o    Enoviti magistrski študijski programi (2. stopnja): traja 5 let in se praviloma izvaja na študijskih smereh, za katere veljajo posebni predpisi (t. i. programi za evropsko regulirane poklice). Vsak letnik študija je ovrednoten s 60 ETCS točkami (kreditne točke). Za vsako točko naj bi študent opravil med 25 in 30 ur dela, točke pa niso povezane z oceno, ki jo študent doseže ob preizkusu znanja. Več informacij o programih in vpisnih pogojih najdeš v »Razpisu za vpis«in na želenem visokošolskem zavodu.

o    Magistrski študij (2. stopnja): traja 1 ali 2 leti (odvisno od trajanja programa na prvi stopnji – skupno traja študij 1. in 2. stopnje 5 let), vsak letnik pa je ovrednoten s 60 ETCS točkami (kreditne točke). Za vsako točko naj bi študent opravil med 25 in 30 ur dela, točke pa niso povezane z oceno, ki jo študent doseže ob preizkusu znanja. Več informacij o programih in vpisnih pogojih najdeš v razpisu, ki ga vsako leto objavijo univerze in na želenem visokošolskem zavodu.

o    Doktorski študij (3. stopnja): traja praviloma 3 leta, v tem času pa mora kandidat opraviti vse obveznosti, določene s študijskim programom, vključno z izdelavo in zagovorom doktorske naloge. Študij obsega praviloma 180 ESTC točk (60/letnik). Več informacij o programih in vpisnih pogojih najdeš v razpisu, ki ga vsako leto objavijo univerze  in na želenem visokošolskem zavodu. Ker je doktorski študij plačljiv, se je dobro pred izbiro študija pozanimati o predvideni višini šolnine ter različnih štipendijskih shemah, namenjenih doktorskim študentom.

3. VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV

o    Vzporedni študij: pomeni študij po dveh ločenih programih (na istem ali različnih visokošolskih zavodih). Študent se lahko po uspešno opravljenem prvem letniku študija na matičnem programu vzporedno vpiše v drug študijski program, če izpolnjuje pogoje za vpis ter pridobi ustrezno soglasje. Za vzporedni študij je praviloma na voljo 5 % vseh razpisanih mest na nekem programu, prednost pa imajo kandidati z boljšim študijskim uspehom. Več informacij o pogojih in rokih za prijavo za vzporedni študij najdeš v Razpisu za vpis.

o    Študij diplomantov: imenujemo tudi »zaporedni študij« in pomeni vpis na dodaten študijski program (iste stopnje) po tem, ko študent diplomira na matičnem študisjkem programu. Za vzporedni študij in študij diplomantov je praviloma na voljo 5 % vseh razpisanih mest na nekem programu, prednost pa imajo kandidati z boljšim študijskim uspehom. Več informacij o pogojih in rokih za prijavo za vzporedni študij najdeš v Razpisu za vpis.

kako lahko študiram - izvedba?

•   Redni študij: je najpogostejša oblika študija, ki je organizirana tako, da naj bi povprečen študent porabil 8 ur dnevno za študij – bodi organizirane oblike (na fakulteti) ali samostojno delo. Na redni študij se lahko vpiše vsak, ki izpolnjuje pogoje za vpis ne glede na starost ali zaposlitveni status. Tudi redni študenti so namreč lahko zaposleni, le da jim ob tem ne pripadajo pravice, ki izhajajo iz statusa študenta. Redni študij na 1. in 2. stopnji je na javnih zavodih brezplačen. Ob vpisu na zasebni zavod pa se je dobro seznaniti s tem, ali je izbrani program koncesioniran, saj je v nasprotnem primeru tudi redni študij plačljiv.

•   Izredni študij: je praviloma namenjen vsem, ki študirajo ob delu, saj so obveznosti prilagojene delovniku in potekajo praviloma ob popoldnevih in vikendih. Po obsegu in zahtevnosti je enakovreden rednemu študiju, razlikuje se le v organizaciji in razporejanju dela in študijskih obveznosti. Za izredni študij se študentom zaračuna tudi šolnina. Višina šolnine je določena s cenikom zavoda in je odvisna od posameznega študijskega programa, zato so razlike med šolninami lahko tudi zelo velike.

katere so moje pravice?

Pravice študentov so določene z zakonom (Zakon o visokem šolstvu), podrobneje pa so opredeljene v statutih univerz (oz. fakultet) in internih fakultetnih pravilih, s katerimi se kot študenti najpogosteje srečujemo, zato je prav, da si jih pred začetkom študija vsaj osnovno preberemo.

Če potrebuješ pomoč pri razlagi določenih pravil, se lahko obrneš na študentske predstavnike na tvoji fakulteti ali na nas, in sicer po elektronski pošti: info@studentska-org.si. Potrudili se bomo poiskati odgovor na zastavljena vprašanja. Prav tako pa je študentom brezplačno na voljo tudi Zavod študentska svetovalnica.

Kakovost študija

Za kakovost študija skrbijo najprej visokošolski zavodi sami, na ravni fakultet in univerz, na nacionalni ravni pa imamo v ta namen ustanovljeno javno Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). Na obeh nivojih smo aktivno vključeni tudi študenti.

Skrb za kakovost pa je tudi naloga vsakega študenta, zato je pomembno, da se prav vsak vključi v različne procese, ki so namenjeni spremljanju in evalviranju kakovosti. Študentom so na fakultetah običajno na voljo ankete o pedagoškem delu, ankete o obremenitvah s študijskimi obveznostmi ter druge oblike posredovanja mnenja oz. (ne)zadovoljstva s potekom študija. Tisti bolj aktivni pa se lahko vključijo tudi v komisije za kakovost na fakultetah ali kot presojevalci kakovosti pri NAKVIS. Slednje izobražujemo prav na ŠOS, zato ti bomo z veseljem odgovorili na vprašanja in te povabili na katero izmed naših izobraževanj.

Več informacij in uporabne povezave

•    Zakon o visokem šolstvu
•    Seznam vseh visokošolskih zavodov
•    Univerza v Ljubljani
•    Univerza v Mariboru
•    Univerza na Primorskem
•    Univerza v Novi Gorici
•    EMUNI univerza
•    Razpis za vpis
•    Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu
•    Forum Študentske svetovalnice

Podatki so bili zadnjič posodobljeni maja 2012.