Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in statističnih meritev, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih
Študentska organizacija Slovenije
Stari štipendisti - do 2014

Stari štipendisti - do 2014

STARI ŠTIPENDISTI (ZŠtip)

Splošni pogoji za pridobitev štipendije – »stari« štipendisti (ZŠtip)


Štipendijo lahko po starem Zakonu o štipendiranju pridobite dijaki in študenti, ki ob prvem vpisu v srednjo, višjo ali visoko šolo oziroma ob prvem vpisu na prvo, drugo ali tretjo stopnjo izobraževanja niste bili starejši od 26 let. Štipendije (Zoisova, kadrovska, štipendija za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu, štipendije za državljane držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume o sodelovanju na področju izobraževanja oziroma podeljuje štipendije na podlagi vzajemnosti) se tudi medsebojno izključujejo – študenti lahko naenkrat prejemate le eno izmed naštetih štipendij, ne smete pa prejemati tudi štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih. Poleg tega študenti, ki želite prejemati štipendijo, ne smete biti v delovnem razmerju oziroma biti vpisani v evidenco brezposelnih oseb Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Študenti lahko v nekaterih primerih pridobite državno ali Zoisovo štipendijo tudi za izobraževanje v tujini, če se v tujini izobražujete na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana v skladu s predpisi države izobraževanja za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa za pridobitev stopnje izobrazbe, in če:

• izobraževalnega oziroma študijskega programa v Republiki Sloveniji ni ali
• gre za mednarodno izmenjavo.

1. DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Do državne štipendije ste upravičeni študenti, pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu ni presegel 53% neto povprečne plače. Kateri dohodki in premoženje se štejejo pri izračunu upravičenosti do državne štipendije, določa Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Kako do državne štipendije?

Tisti, ki ste že pred 1. 1. 2014 prejemali državno štipendijo za izobraževalni program, na katerega ste trenutno vpisani, morate vsako študijsko leto znova zaprositi za državno štipendije z Vlogo za uveljavljanje državne štipendije za polnoletne dijake in študente. Vlogo lahko oddaš na pristojni center za socialno delo osebno ali po pošti kadarkoli tekom študijskega leta, vendar pa če želiš štipendijo prejeti že za oktober, moraš vlogo oddati najkasneje septembra.

Osnovna državna štipendija brez dodatkov glede na uvrstitev v dohodkovni razred znaša:

dohodkovni razred povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače osnovna višina v evrih
1.  do 30 % 190
2. nad 30 % do 36 % 160
3. nad 36 % do 42 % 130
4. nad 42 % do 53 % 100

K štipendiji se v primeru upravičenosti dodeli tudi:
• dodatek za bivanje izven kraja stalnega prebivališča: 85,53 eur (upravičenost se izkaže s potrdilom o prijavi začasnega bivanja, ki naj velja najkasneje od 1. oktobra dalje)
• dodatek za vrsto in področje izobraževanja, ki jih glede na potrebe trga dela določi minister, pristojen za delo: 30,31 eur;
• dodatek za učni oziroma študijski uspeh:
• za študente s povprečno oceno najmanj 8,5 ali več: 20,56 eur ter
• za študente s povprečno oceno najmanj 9,0 ali več: 37,90 eur;
• dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 50,89 eur.

 

2. ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Kako do Zoisove štipendije?

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij vsako leto junija objavi Javni poziv za dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisove štipendij. Objavo razpisa lahko spremljaš na http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/. V razpisu je dostopna tudi Vloga za uveljavitev pravice oziroma nadaljnje prejemanja Zoisove štipendije.

Zoisovo štipendijo lahko prvič pridobite študenti, ki ustrezate splošnim pogojem in ki ste se ali vpisali v prvi letnik in ste bili zlati maturant ali dosegate povprečno oceno minimalno 8,5 ali ste uvrščeni med 5% najboljših študentov posameznega letnika na posameznem študijskem programu ali pa izkazujete izjemni dosežek. Pri tem se za izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja štejejo zlasti: najvišja mesta na državnem tekmovanju, priznanja za najboljše raziskovalne naloge, udeležba in najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem tekmovanju na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, razvojne dejavnosti, umetnosti in športa, nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni, objava znanstvenoraziskovalne naloge v strokovni reviji ali zborniku ter drugi izjemni dosežki. Pri tem je povprečna ocena 8,5 pogoj za pridobitev Zoisove štipendije, ne pa nujno tudi zagotovilo.

Višina Zoisove štipendije

Zoisova štipendija znaša 101,78 eur za študenta, ki se izobražuje v Sloveniji, ter 203,56 eur za študenta, ki se izobražuje v tujini.
K štipendiji se v primeru upravičenosti dodeli tudi:

• dodatek za bivanje izven kraja stalnega prebivališča v višini 85,53 eur (upravičenost se izkaže s potrdilom o prijavi začasnega bivanja, ki naj velja najkasneje od 1. oktobra dalje);
• dodatek za vrsto in področje izobraževanja, ki jih glede na potrebe trga dela določi minister, pristojen za delo: 30,31 eur;
• dodatek za učni oziroma študijski uspeh: 19 eur za dijake in 35 eur za študente;
• dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 50,89 eur.

 

3. KADROVSKA ŠTIPENDIJA

Če se odločiš za kadrovsko štipendiranje, vedi, da si se, potem ko zaključiš izobraževanje, obvezan zaposliti pri delodajalcu za najmanj toliko časa, kolikor je trajalo štipendiranje. Poleg tega štipenditor in štipendist uredita medsebojna razmerja v pogodbi o štipendiranju, zato bodi še posebej pozoren na vsebino pogodbe!

Kadrovske štipendije dodeljujejo delodajalci upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje za dodelitev štipendije, razen starostnega pogoja, in pogoje, določene v splošnih aktih delodajalca. Kadrovska štipendija ne sme biti nižja od 36 € (poleg tega pa ste kadrovski štipendisti upravičeni tudi do pripadajočih dodatkov).V primeru, da višina kadrovske štipendije presega višino minimalne plače v Sloveniji, pa se presežek šteje v davčno osnovo za izračun plačila dohodnine. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij izvaja sofinanciranje kadrovskih štipendij na dva načina:

• sofinanciranje posrednih kadrovskih štipendij preko nosilcev enotnih regijskih štipendijskih shem in
• sofinanciranje neposrednih kadrovskih štipendij delodajalcem.

Delodajalec lahko prejema sofinanciranje kadrovske štipendije eno leto za posamezni letnik na isti stopnji izobraževanja štipendista, razen v zadnjem letniku srednjih šol, ko se za mesec julij in avgust kadrovske štipendije ne izplačujejo.